Pag-IBIG Foreclosed Property (Single Attached) @ Lot 13 Blk. 8 DECA HOMES TANAUAN BALELE TANAUAN CITY BATANGAS REGION 4- A (CALABARZON) 4232 | AcquiredAssets.Info


Date Published: May 19, 2021
Type Single Attached
Property Number 849201911190032
TCT Number 056-2015001351
Location Lot 13 Blk. 8 DECA HOMES TANAUAN BALELE TANAUAN CITY BATANGAS REGION 4- A (CALABARZON) 4232
Province Batangas
City Batan
Appraisal Date 10/26/2019
Lot Area 90
Floor Area 35.2
Minimum Bid ₱1,152,810
Remarks For Title Consolidation - Under Abatement

This property is available for bidding (Note: If auction date have passed, You can still contact or inquire acquired asset management regarding next auction schedule)

Auction Date June 2, 2021
Location PAG-IBIG Fund GF High Rise Business Center, National Highway, Brgy. Halang, Calamba City, Laguna
Contact Details Interested parties may visit the Acquired Assets Division and contact Mr. Liserio A. Briz, Ms.
Melecia M. Penullar, Ms. Elvira C. Jader, or Ms. Emelita D. Macale at cellphone numbers 0905-
523-5434 / 0961-234-1083 or telephone number (02) 8422-3000 local 6403 or 6410. You may also
email your inquiries for further details at [email protected]

Guidelines

PARA SA MGA NAIS NA SUMALI SA SEALED PUBLIC AUCTION NARITO ANG MGA
DAPAT GAWIN BASE SA BAGONG PROSESO:

1. Ang dropping area ay sa PAG-IBIG Fund GF High Rise Business Center, National Highway, Brgy. Halang, Calamba City, Laguna

2. Sagutan ng kumpleto ang Registration form at ang Offer to Bid forms na makikita sa aming website sa
https://www.pagibigfund.gov.ph/acquiredassets.html (auction with discount o auction with no discount – Calamba Housing Hub), e-click ang “click here to open complete details” para sa mga nasabing forms. Dapat na basahin ang Invitation to Bid at Instruction to bidders na nakapaskil sa nasabing website para sa mga panuntunan sa pagbili ng mga binebentang pag-aari sa ilalim ng Sealed Public Auction.

3. Ihulog ang inyong nasagutang REGISTRATION FORM at OFFER TO BID FORMS sa magka hiwalay na bidding box (registration box at bid box) sa nabanggit na dropping area (item no.1).

4. Walang forms na ipamimigay sa loob ng dropping area dahil ang mga forms na inyong kakailanganin ay available na sa aming website na maaari ninyong i-print at sagutan. Dapat ay handa na at nasagutan na ang mga nabanggit na forms bago pumunta sa dropping area.

5. Tanging Bidders o Attorney in Fact lamang po ang papapasukin sa ating dropping area dala ang inyong selyadong Offer to Bid Forms (nakalagay
sa puting sobre o mail envelope). Mahigpit din na ipagbabawal ang pananatili ng matagal sa loob ng nasabing area matapos magsumite ng inyong mga bid offer/s. Ito ay bilang pag sunod sa panuntunan na ipinatutupad ng ating IATF dahil sa kasalukuyang nararanasan na pandemya sa ating bansa.

Receive Updates

We'll send you an email if there is a new foreclosed properties posted here.


Type
ROW HOUSE (34)
Single Attached (28)
Town House (10)
Duplex with Eaves (6)
DUPLEX (3)
LOT ONLY (1)
Townhouse - End with Eaves (1)
Row House - End with Eaves (1)
Agro Industrial - Warehouse (1)
Row House - End with Firewall (1)

Locations
Batan (66)
Santo Tomas (13)
Lipa (3)
Malvar (3)
Santa Teresita (1)

Sources